CHUYÊN ĐỀ \\\"TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH\\\"
Ngày Đăng: 2024-05-01 02:39:54

CHUYÊN ĐỀ 'TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH'

“Ngày mai mười chín tháng năm 

Là ngày Bác đến nhân gian vui chào

Việt Nam luôn vẫn tự hào

Bác là ánh sáng, vì sao dẫn đường”

(Trích: Bác Hồ vì sao sáng – Đinh Thi Hiển)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cha già của dân tộc Việt Nam, công lao của Người với đất nước ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hết lòng vì dân tộc và nhân dân Việt Nam, để lại một di sản dân tộc vô giá, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi soi đường cho chúng ta và thế hệ sau này đến một tương lai tươi sáng, vì dân tộc độc lập - tự do - hạnh phúc.

 

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024); 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024); 55 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2024). Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chuyên đề “Tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về cuộc đời cũng như hành trình tìm ra ánh sáng cách mạng cho Đảng, dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

- Thời gian: từ 08g00 ngày 01/5/2024 đến ngày 14/5/2024.

- Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM.

- Quyền lợi: Sinh viên tham gia làm bài thi đúng 2/3 số lượng câu hỏi sẽ được cộng 5 đrl vào điều 3 học kỳ II năm học 2023 – 2024.

- Truy cập link “Google Form” thực hiện điền thông tin và trả lời câu hỏi.

=> Link: https://forms.gle/dWPuNB4hJtFRVqFf7

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: canbovanphongdoanhoi@ou.edu.vn