Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thanh niên
Ngày Đăng: 2021-03-16 17:05:50

Chào mừng kỷ niệm truyền thống 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đoàn Trường Đại học Mở Thành Hồ Chí Minh (10/4/1996 – 10/04/2021); Thực hiện theo phân công và chỉ đạo của Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, cụm thi đua số 1 gồm Đoàn khoa Tài chính – Ngân hàng, Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á và Đoàn khoa Đào tạo đặc biệt đã tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật thanh niên giúp Đoàn viên, sinh viên hiểu biết hơn về Luật Thanh niên năm 2020.

Thể lệ và cơ cấu giải thưởng của cuộc thi

 

Nội dung cuộc thi xoay quanh về Luật Thanh niên năm 2020 với phần thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi trong thời gian 20 phút. Đoàn viên, sinh viên sẽ làm bài thi trên đường link do Ban Tổ chức cung cấp từ ngày 10/3 đến ngày 15/3/2021. Trải qua 5 ngày mở link, cuộc thi đã thu hút hơn 1500 Đoàn viên, sinh viên tham gia.

Kết quả cuộc thi đã chọn ra ba Đoàn viên hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất và có số câu trả lời đúng nhiều nhất để giành các giải thưởng của cuộc thi. Bên cạnh đó, tỉ lệ Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trả lời đúng 70% câu hỏi trở lên cho thấy mức độ hiểu rõ về Luật Thanh niên năm 2020 của sinh viên Trường./.

TIN LIÊN QUAN