GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày Đăng: 2023-06-16 16:08:43

GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

''Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên''.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá thanh niên với tất cả những ưu điểm vốn có của họ, coi họ là “bộ phận quan trọng của dân tộc”, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”. Đảng ta luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh.

Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới là mục tiêu, định hướng để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức Đoàn, Hội tập trung giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên. Việc xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh luôn phát huy giá trị cao đẹp đó cũng như hưởng ứng chủ trương của Thành Đoàn, quyết tâm học tập, làm việc và cải thiện bản thân theo ''8 giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh''. Từ đó mà từng bước hoàn thiện bản thân và xứng với danh hiệu là những ''chủ nhân tương lai của đất nước'' theo 8 giá trị mẫu hình:

- Yêu nước: Trung thành với Tổ quốc, có lý tưởng cách mạng, tìm hiểu lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước. Có ý thức bảo vệ Tổ quốc, có lòng yêu nước, có tinh thần tự hào dân tộc.

- Khát vọng: Xây dựng khát vọng, hoài bão, vươn lên, chinh phục những đỉnh cao của thế giới.

- Đạo đức: Sống có đạo đức, nhân ái, giúp đỡ mọi người xung quanh.

- Trách nhiệm: Đối với xã hội, thanh niên chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến xây dựng chính sách; chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Tri thức: Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp.

- Sáng tạo: Nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới, cải tiến trong lao động, sản xuất.

- Năng động: Năng động rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Chủ động hội nhập để phát triển bản thân qua từng giai đoạn.

- Văn minh: Văn minh trong lối sống, cách ứng xử với mọi người xung quanh. Tác phong lịch thiệp, lịch sự trong các hoạt động.

Những giá trị trên đây chính là những giá trị lý tưởng của một người thanh niên gương mẫu cần phải rèn luyện, phấn đấu và khẳng định bản thân. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau học tập và rèn luyện để xứng đáng trở thành những thanh niên ưu tú trong thời kỳ mới nhé!