GIAO LƯU VỚI NHÓM SINH VIÊN VÀO VÒNG CHUNG KẾT EURÉKA LĨNH VỰC XÃ HỘI NHÂN VĂN
Ngày Đăng: 2017-12-15 10:19:21

Nhằm tổ chức và tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nghiên cứu khoa học, Đoàn trường tổ chức chương trình giao lưu với nhóm thí sinh tham gia vòng chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, lần thứ XIX, năm 2017.

Chương trình diễn ra: 
- Thời gian: 13g30, thứ 6 ngày 15 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường lầu 4 Cơ sở Nguyễn Kiệm