Phát huy gương Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương thông qua Ngày hội “Sinh viên 5 tốt”
Ngày Đăng: 2023-11-15 09:00:10

Hội Sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh  luôn xem phong trào “Sinh viên 5 Tốt” là xương sống cho mọi hoạt động và ngày càng đổi mới, ngày càng phát triển phong trào “Sinh viên 5 Tốt” ngay tại đơn vị. Thông qua Mô hình “Phát huy gương Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương”, Hội Sinh viên Trường đã song song cùng lúc thực hiện 2 câu chuyện, một là phát triển phong trào Sinh viên 5 tốt, hai là phát huy gương Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

 

 

Trong đó nổi bật nhất trong mô hình là việc “Phát huy gương Sinh viên 5 tốt trong vai trò Ban Tổ chức các chương trình”. Hội Sinh viên Trường sẽ chia các nhóm Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu ứng với 5 tiêu chí. Và từ các nhóm Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu đó sẽ được trở thành Ban tổ chức của các hoạt động gắn với phong trào “Sinh viên 5 Tốt”. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là tham gia Ban Tổ chức ngày hội “Sinh viên 5 Tốt”, trong ngày hội sẽ có các không gian ứng với 5 tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 Tốt”, các bạn SV5T tiêu biểu ở tiêu chí nào sẽ được đóng vai trò chính ở không gian thuộc tiêu chí đó. Qua đó, phong trào SV5T của Trường ngày càng được nâng chất, các bạn được khẳng định thế mạnh của chính mình và đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn Sinh viên khác phấn đấu đạt được danh hiệu.

 

 

Thông qua mô hình trên, số lượng sinh viên 5 Tốt các cấp đã có sự chuyển biến rõ rệt, trong đó nổi trội lên các số liệu tiêu biểu, cụ thể như:

 Về tổng giá trị học bổng đã trao cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt: 297.000.000 triệu đồng.