Phiên tòa giả định và tuyên truyền phòng chống các tệ nạn ma túy
Ngày Đăng: 2020-05-27 17:21:57

Trong năm học vừa qua câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật trường Đại học Mở TP. HCM đã thực hiện các buổi phiên toàn giả định và các buổi bao cáo liên quan đến các tệ nạn về ma túy qua đó nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận biết chất gây nghiện và một số biện pháp phòng chống tệ nạn ma túy ở nhà trường và nơi sinh sống.

 

Thông qua các phiên tòa giả định và các buổi tuyên truyền các bạn tham gia sẽ hiểu rõ hơn về tác hại mà ma túy gây ra với chính bản thân, gia đình và xã hội và sẽ được trả lời giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến ma túy và cách phòng trách hợp lý nhất khi có tình huống xảy ra.