ROAD TO SV5T: CÁC TIÊU CHÍ BÌNH XÉT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT
Ngày Đăng: 2023-11-09 23:41:51
Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' là danh hiệu cao quý dành cho sinh viên Việt Nam trong môi trường đại học, là danh hiệu uy tín, minh chứng công nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Theo tiền lệ các năm, LCH Khoa Luật đã tổ chức bình xét danh hiệu SV5T cấp Chi Hội. Đây là một trong những điểm đặc biệt của LCH nhằm giúp các bạn sinh viên có thể tiếp cận gần hơn danh hiệu cao quý này. Bên cạnh đó, danh hiệu SV5T còn có các cấp cao hơn trong phạm vi trường gồm cấp Khoa và cấp Trường.
Để đạt danh hiệu, bạn cần đáp ứng đủ 05 tiêu chí:
HỌC TẬP TỐT
ĐẠO ĐỨC TỐT
THỂ LỰC TỐT
TÌNH NGUYỆN TỐT
HỘI NHẬP TỐT
Chi tiết về danh hiệu, các bạn còn có thể tham khảo Quy chế bình xét SV5T năm học trước tại:
Quy chế này chỉ mang tính chất tham khảo (một số tiêu chí về covid không còn phù hợp).
Về quyền lợi:
SV5T cấp chi Hội: Nhận giấy chứng nhận của LCH Khoa Luật
SV5T cấp Khoa: Ngoài việc nhận được giấy khen, học bổng, tuyên dương trên fanpage OU - Khoa Luật, các bạn sẽ được xem xét bình chọn lên Cấp Trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tất cả cảm