SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG VÀ DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG
Ngày Đăng: 2018-01-11 10:42:19

Tối ngày 07.01.2018 tại Thủ đô Hà Nội, TW Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam và tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu: Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp TW và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017.

⚡️Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có hai sinh viên là bạn Nguyễn Ngọc Đại - Sinh viên Khoa Xây dựng và Điện và bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân - Sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng vinh dự nhận được 2 giải thưởng Sinh viên 5 tốt cấp TW. Với các tiêu chí về Đạo đức tốt; Học tập tốt; Thể lực tốt; Tình nguyện tốt; Hội nhập tốt. 


⚡️Ngoài ra bạn Bạn Nguyễn Trung Hậu - UV BTK Hội sinh viên Trường, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin vinh dự trở thành 1 trong 138 sinh viên toàn quốc nhận được danh hiệu Sao Tháng Giêng cao quý. 

Được biết, Đ0ược biết⚡️     Sao Tháng Giêng là một danh hiệu được trao bởi Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao thưởng hằng năm với những tiêu chuẩn như sau: 
- Điểm rèn luyện đạt từ 90/100 điểm trở lên.
- Điểm học tập 8,0/10 điểm trở lên.
- Có ít nhất 02 năm làm cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên; đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, chi Hội trưởng chi hội sinh viên trở lên.
- Được khen thưởng từ cấp trường trở lên trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.