Sôi nổi các hoạt động tình nguyện trong năm học 2018 - 2019 Trường Đại học Mở TP. HCM
Ngày Đăng: 2019-03-04 00:10:28

Với các hoạt động tình nguyện xuyên suất trong năm học như Xuân Tình Nguyện, Trung Thu, Ngày Chủ Nhật Xanh, Mùa Hè Xanh thì không bất ngờ khi các hoạt động trên luôn thi hút được đa số sinh viên tham gia với sô lượng đông đảo với một niềm nhiệt huyết đối với hoạt các hoạt động vì cộng đồng.

 

Đoàn trường luôn tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện qua việc  phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên ban hành quy chế về giờ tình nguyện dành cho sinh viên trong mỗi năm học. Đoàn trường cũng tham mưu với Ban Giám Hiệu, cùng Phòng Quản lý đào tạo, trong mỗi học kỳ, xếp lịch 01 ngày tróng cố định trong tuần để các Chi đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện tại cấp chi. Và luôn khuyến khích các khoa  tổ chức thêm nhiều các chương trình tình nguyện khác.

 

Qua việc tổ chức các hoạt động tình nguyện trong suốt năm học và sự quan tâm hỗ trợ hết mình với hoạt động tình nguyện trong trường đã đạt đươc những thành quả đáng mong đợi như:

Tỷ lệ Đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/năm học: 100%

Tỷ lệ chi đoàn tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/năm học: 100%