Tham gia phòng, chống ma túy là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội!
Ngày Đăng: 2023-11-01 16:02:57

Những năm qua, tệ nạn ma túy ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy đã trở thành một hiểm họa lớn đối với toàn xã hội, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của mỗi con người, cộng đồng xã hội.

Chính vì vậy, việc tìm hiểu và chấp hành luật vô cùng quan trọng, góp một phần làm cho xã hội văn minh hơn và tốt đẹp hơn.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.