Tổ chức Chuyên đề “Học tập và làm theo Bác và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”
Ngày Đăng: 2021-07-01 12:01:08

 

TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2020-2025); Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Mở TP.HCM Lần thứ X (2020-2025), Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, nhằm góp phần đưa nghị quyết đến gần hơn với Đoàn viên, thanh niên, tạo sự chuyển biến nhận thức về mọi mặt và hành động của tuổi trẻ, gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, Đoàn Trường cùng Hội Sinh viên Trường đã phối hợp tổ chức triển khai, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào ngày 01/7/2021.

 

Ảnh poster triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp cho đoàn viên, sinh viên năm 2021.

 

Trong nội dung đợt triển khai học tập nghị quyết lần này, ban tổ chức chương trình đã tổng hợp tư liệu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp: bao gồm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Đại học, Cao Đẳng TP. Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Đoàn viên, sinh viên sẽ nghiên cứu, học tập tư liệu tham khảo được cung cấp. Sau khi nghiên cứu tư liệu, sinh viên truy cập vào đường link thực hiện bài thu hoạch dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm. Bài thu hoạch bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung nghị quyết của đại hội Đảng các cấp. Thời gian triển khai học tập nghị quyết diễn ra từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/07/2021. Đoàn trường sẽ tiến hành cộng 05 Điểm rèn luyện vào Điều 3 trong hệ thống điểm Học kỳ 1 (năm học 2021-2022) cho những bạn trả lời đúng 20/40 câu hỏi.

Sau 1 tháng triển khai, đợt học tập nghị quyết lần này thu hút 2125 sinh viên tham gia. Sau đợt học tập nghị quyết, các cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Đoàn viên, sinh viên trường đã có thêm nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở TP.HCM Lần thứ X. Qua đó, tiếp thu, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mỗi đoàn viên, sinh viên sẽ là một tuyên truyền viên phổ biến sâu rộng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

 

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 -05/06/2021), Đoàn trường – Hội Sinh viên Trường phối hợp tổ chức tìm hiểu và nghiên cứu Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2021. Đây cũng là nội dung của Chuyên đề toàn khóa – Chuyên đề năm 2021 được Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai, quán triệt, học tập nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh poster triển khai chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 

Sau hơn 1 tháng triển khai, Chuyên đề nhận được sự quan tâm tham gia nghiên cứu và học tập của 3.075 sinh viên, đoàn viên. Cụ thể, các đoàn viên, sinh viên tự nghiên cứu và tìm hiểu tài liệu do Đoàn trường cung cấp, trên cơ sở tổng hợp tài liệu từ các Kế hoạch, Chỉ thị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đoàn viên, sinh viên tham gia thực hiện bài thu hoạch, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung chính của chuyên đề. Với 15/30 câu trả lời đúng sẽ được cộng 05 điểm rèn luyện vào Điều 1 trong hệ thống điểm Học kỳ 1 (năm học 2021-2022). Tham gia và hoàn thành, sinh viên sẽ được ghi nhận tiêu chí đạo đức tốt, là một trong các minh chứng xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là trách nhiệm, nghĩa vụ của sinh viên góp phần hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, là thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình, xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc./.