TRIỂN LÃM INFOGRAPHIC LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
Ngày Đăng: 2023-10-01 15:49:38

'Hôn nhân' và 'Gia đình' chắc hẳn là hai khái niệm hết sức quen thuộc đối với mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Và triển lãm infographic lần này sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích về Luật Hôn nhân và Gia đình.

 Luật Hôn nhân và gia đình là tập hợp những quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

 Dưới đây là link văn bản Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành đầy đủ các bạn có thể tham khảo: https://bom.so/S387PFE

Và ngay bây giờ, chúng ta cùng nhau tham quan và tìm hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình thông qua các infographic dưới đây nhé.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.