TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG - “ MỘT TẤM BẢN ĐỒ - MỘT TRÁI TIM - TRIỆU TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC\"
Ngày Đăng: 2024-03-26 02:54:33

TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG - “ MỘT TẤM BẢN ĐỒ - MỘT TRÁI TIM - TRIỆU TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC'

 

Nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “ Tự hào một dải non sông” Đoàn Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã phát động treo bản đồ tại phòng làm việc ở cơ sở 97 Võ Văn Tần , phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

“Tự hào một dải non sông” là cuộc vận động của Trung ương Đoàn được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp bộ đoàn, hội, đội trong và ngoài nước. Cuộc vận động nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc treo bản đồ Việt Nam không chỉ là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trong Trường có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước. Đồng thời đây cũng là hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.