TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CÁC CẤP NĂM HỌC 2023-2024
Ngày Đăng: 2024-04-23 12:44:12

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CÁC CẤP NĂM HỌC 2023-2024

Vừa qua, Đoàn trường Đại học Mở TP.HCM đã tổ chức bình xét các gương điển hình, tập thể điển hình đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2023 - 2024 nhằm thiết thực kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2024). 

 

Năm nay, trường Đại học Mở TP.HCM tuyên dương 6 Tập thể điển hình đạt Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác. 106 sinh viên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường, trong đó có 7 sinh viên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường liên tiếp 03 năm và 18 sinh viên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường liên tiếp 02 năm. Ngoài ra, Đoàn trường còn tuyên dương 57 sinh viên danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Khoa. Đây chính là những tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo trong cả học tập và rèn luyện. 

Ban Thường vụ Đoàn trường ghi nhận sự nỗ lực, những thành tích xuất sắc của các bạn và mong rằng các Tập thể điển hình 'Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác' và các gương điển hình 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' các cấp năm 2023 - 2024 sẽ trở thành nguồn truyền cảm hứng, tạo động lực phấn đấu cho thanh thiếu niên tại Trường.

Chúc các Tập thể, các bạn Đoàn viên, thanh niên được tuyên dương là “Tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các cấp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân xứng đáng và kế thừa niềm tin và kỳ vọng của Bác. 

TẬP THỂ TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM HỌC 2023-2024

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC 3 NĂM LIÊN TỤC NĂM HỌC 2023-2024

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC 2 NĂM LIÊN TỤC NĂM HỌC 2023-2024

 

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CẤP KHOA NĂM HỌC 2023-2024