TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG
Ngày Đăng: 2023-12-08 14:27:34
“An toàn giao thông” là cụm từ dùng để chỉ các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông bao gồm việc chấp hành luật giao thông và phải có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.
“An toàn giao thông” không chỉ là một thuật ngữ pháp luật, còn là sự an toàn đối với người tham gia giao thông trên mọi phương tiện.
Hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông để cùng nhau hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bạn nhé!