// TUYÊN TRUYỀN LUẬT DOANH NGHIỆP //
Ngày Đăng: 2023-11-01 16:07:27

Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.

Bộ Luật hiện tại bao gồm 10 chương và 218 điều. Tuy nhiên, chúng mình chỉ trích những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Doanh nghiệp 2020. Dành cho các bạn học sinh - sinh viên có thể dễ dàng theo dõi và hiểu hơn về Luật này. Hy vọng sẽ đem lại cho OUERS nhiều kiến thức bổ ích; giúp nâng cao hiểu biết.

Có thể là hình minh họa về bản đồ và văn bản cho biết