// VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI //
Ngày Đăng: 2023-11-01 15:59:48

MXH đã giúp cộng đồng kết nối, gần gũi nhau hơn, lan tỏa, truyền cảm hứng sâu rộng về những câu chuyện đẹp, cách sống đẹp. Mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ câu chuyện, bài viết, ý tưởng cá nhân, đăng ảnh, video, đồng thời thông báo về hoạt động, sự kiện trên mạng hoặc trong thế giới thực. Vì vậy, chúng được rất nhiều người lựa chọn sử dụng.

Để sử dụng MXH một cách hiệu quả thì sau đây là những giải pháp

- Tuân thủ Luật an ninh mạng

- Nội dung thông tin lành mạnh

- Đảm bảo an toàn thông tin

- Có trách nhiệm về thông tin đăng tải

- Không nói tục, chửi bậy, bình luận, chia sẻ những nội dung gây kích động, phản động và đồi trụy.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.