LỊCH SỬ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT LỊCH SỬ

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

 

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 07 tháng 03 năm 2002 theo quyết định số 08/QĐ – HSV của Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.Là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội sinh viên đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ chính hiện nay là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Sinh viên. Tổ chức các hoạt động phong trào, sân chơi học thuật và giải trí. Hỗ trợ sinh viên về đời sống, học tập, rèn luyện kỹ năng.

Tính đến nay,trải qua 4 nhiệm kỳ, Hội Sinh Viên trường đã phối hợp và xây dựng nên các chương trình hành động, các phong trào tình nguyện xung kích vì cộng đồng đáp ứng hầu hết được các nhu cầu rèn luyện và trưởng thành của nhiều thế hệ Hội viên đã và đang học tập, sinh hoạt tại trường. Với thành quả đó, Hội Sinh Viên đã đạt được thành tích nhiều năm liền xuất sắc, được đề nghị khen thưởng các cấp từ Trung ương, UBND Thành phố đến Thủ tướng chính phủ.

 

 

  1. NHÂN SỰ QUA CÁC THỜI KỲ CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Hội sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2002 đến nay đã có 19093 hội viên, trên tổng số 19276 sinh viên. Hiện nay bộ máy Hội sinh viên trường bao gồm 04 ban, 01 bộ phận, 10 liên chi Hội khoa, 249 Chi hội lớp và 964 Câu lạc bộ đội nhóm.

Thành tích đạt được từ năm 2003 đến 2012:

- Nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên là học tập và rèn luyện chính vì thế cuộc vận động “ sinh viên 5 tốt ” và cuộc vân động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực thân thiện lành mạnh” được coi là hoạt động quan trọng của Hội sinh viên trường. Hằng loạt các hoạt động như Xây dựng môi trường học tập lành mạnh tại 100% các Chi hội, 53 cuộc thi học thuật từng chuyên ngành và 52 buổi hội thảo chuyên sâu và 144 tọa đàm đã được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó là những cuộc thi học thuật được đổi mới và sáng tạo hằng năm, đi sâu và kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế,… thu hút hằng ngàn sinh viên tham gia. Trong những năm qua, cũng đã có 1482 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có 32 đề tài cấp bộ. Công tác Hỗ trợ sinh viên cũng được đầu tư chú trọng với những kết quả: 12750 chỗ trọ, tư vấn 15400 việc làm thêm, 1228 Học bổng toàn phần trị giá 1228 triệu đồng…

- Cuộc vận động xây dựng môi trường giáo dục tích cực thân thiện lành mạnh được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể và sáng tạo, tổ chức thành công hội thi “Olympic Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Vận động 100% Sinh viên chưa tham dự học tập 6 bài lý luận chính trị và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh tham dự học; các hoạt động lớn hằng năm thu hút hằng ngàn sinh viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời bác”; “ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; các chuyên đề kỹ năng, pháp luật, hội thi đã được tổ chức thường xuyên thu hút hằng chục nghìn sinh viên tham gia.

- chương trình “ Sinh viên tình nguyện”: Phong trào tình nguyện với truyền thống 18 năm gắn với nhiều công trình lịch sử như đường Trường Sơn (3 năm), nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, các mặt trận trường cai nghiện, vùng Tây Nguyên, ngày thứ 7 tình nguyện,..đã mang về nhiều lợi ích cho cộng đồng, thu hút hằng ngàn sinh viên tham gia thường trực. Phong trào tình nguyện  Tiếp sức mùa thi mang tên Đồng hành cùng thí sinh với 9 năm liền tổ chức theo vòng khép kín, tổ chức chăm lo, đưa đón cho hàng nghìn thí sinh đã tạo nên những hình ảnh tốt đẹp trong phụ huynh và thí sinh. Đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện với ngân hàng “Hiến máu sống – máu hiếm” hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu...

- Duy trì thường xuyên hằng năm các hoạt động giao lưu học hỏi trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, Kết nghĩa với 04 đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội, biên phòng, công an, thanh niên xung phong,... Mỗi năm tiếp đón 5 lượt sinh viên quốc tế ghé thăm và giao lưu, đặc biệt là những hoạt động giao lưu thanh niên vùng sông Mê Kong. Hỗ trợ Homestay định kỳ hằng năm cho sinh viên quốc tế.  Tích cực tham gia các hoạt động của trường bạn đã giúp cho hằng nghìn sinh viên trao đổi học hỏi kinh ngiệm học tập; rèn luyện tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh thân thiện với thế giới.

Nguyên nhân đạt được các thành tích trên:

- Đạt được những thành tích trên chính là tinh thần xung kích trong học tập và rèn luyện của các thế hệ Hội viên Hội Sinh viên trong nhiều năm qua tại trường. Bên cạnh đó là sự không ngừng nỗ lực của chính các cán bộ Hội các cấp khơi gợi nguồn lực, trí tuệ, năng động, sáng tạo của Hội viên trong các hoạt động. Tổ chức Hội luôn đi sát với nhu cầu của Hội viên, các hoạt động trước khi thực hiện đều trải qua các bước khảo sát nắm bắt nhu cầu và cụ thể hóa một cách linh hoạt, đổi mới hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống để tạo nên sức thu hút. Vai trò của thủ lĩnh sinh viên luôn được chú trọng quan tâm đầu tư và bồi dưỡng coi đây chính là những hạt nhân trong việc tập hợp thanh niên. Tận dụng mọi thế mạnh của công nghệ thông tin trong các hoạt động.

- Ban chấp hành Hội sinh viên trường thường xuyên tham mưu, thỉnh thị xin ý kiến Hội cấp trên, Đảng ủy - Ban giám hiệu. Chính sự thường xuyên liên kết này đã giúp cho tổ chức Hội luôn đi theo đúng định hướng đặt ra và đạt được những thành tích đáng ghi nhận với Đảng ủy - Ban Giám hiệu và Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh,… Bên cạnh đó chính là niềm tin của Hội viên vào tổ chức Hội, mọi sinh viên, mọi hội viên đều tích cực tham gia các hoạt động trên tinh thần đoàn kết một lòng.

Kết quả khen thưởng:

+ Bằng khen về thành tích thi đua năm:

Từ năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen (QĐ số 131 QĐ/TƯHSV, ngày 18/6/2003; QĐ số 14 QĐ/TƯHSV, ngày 9/9/2004; QĐ số 67 QĐ/TƯHSV, ngày 24/6/2005; QĐ số 162 QĐ/TƯHSV, ngày 11/8/2006; QĐ số 16 QĐ/TƯHSV, ngày 25/6/2007; QĐ số 34 QĐ/TƯHSV, ngày 11/6/2008)

Từ năm 2005, 2006, 2007, 2008 đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên, được Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Bằng khen (QĐ số 3210/QĐUB, ngày 28/6/2005; QĐ số 2882/QĐUB, ngày 23/6/2006; QĐ số 2559/QĐUB, ngày 16/6/2008)

+ Cờ thi đua xuất sắc: Năm 2008 được Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam tặng cờ Thi đua xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh viên 3 năm học liền 2005 – 2008 (QĐ Số 83-QĐ/TƯHSV, ngày 06/11/2008).

Từ năm 2009, 2010, 2011, 2012 đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen (QĐ số 14 QĐ/TƯHSV, ngày 25 tháng 06 năm 2009, QĐ số 11 QĐ/TƯHSV, ngày 09  tháng 06 năm 2010, QĐ số 01 QĐ/TƯHSV, ngày 4 tháng 01 năm 2010; QĐ số 73QĐ/TƯHSV ngày 7 tháng 10 năm 2011.

Từ năm 2009, 2010, 2011, 2012  đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên, được Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Bằng khen và chứng nhận: Tập thể lao động xuất sắc. (QĐ số 3156/QĐUB, ngày 26/6/2009; QĐ số 3471/QĐUB, ngày 20/7/2009; QĐ số 3201/QĐUB, ngày 22/6/2011, QĐ số 3020/QĐUB, ngày 22/6/2011, QĐ số 3316/QĐUB, ngày 27/6/2012).

Được Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen tập thể tích cực, thân thiện, lành mạnh năm 2010 – 2011 (QĐ số:13 QĐ/HSVTP ngày 24/6/2011); phong trào hiến máu tình nguyện xuất sắc năm 2009 (QĐ số:03 QĐ/HSVTP ngày 8/4/2010); có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2011 (QĐ số:02 QĐ/HSVTP ngày 24/2/2011).

Được UBND thành phố Cao Lãnh;UBND huyện Kon Plong; UB hội LHTN VN tỉnh Đồng Tháp;  tặng giấy khen về phong trào tình nguyện 2010 (QĐ số 27/QĐ – UBND – KT ngày 09/8/2010; QĐ số 1161/QĐ – CT ngày 11/8/2011; QĐ số 07 – QĐ/UBH);