LUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
Ngày Đăng: 2023-10-01 15:52:39

Hãy cùng nhau tham khảo nhé!

Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV

Những điều khoản liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm HIV/AIDS.

Không có mô tả ảnh.