HƯỚNG DẪN MƯỢN TRANG THIẾT BỊ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI, SINH HOẠT DÃ NGOẠI

Nhằm tạo điều kiện cho các chi Đoàn, chi Hội, Câu lạc bộ, Đội – Nhóm có sân chơi và giao lưu với nhau, tạo môi trường lành mạnh, tận dụng cơ sở vật chất cũng như địa điểm xung quanh các cơ sở học để hướng sinh viên tới các hoạt động bổ ích của nhà trường.

Định hướng cho sinh viên tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội, hướng sinh viên tới hình mẫu sinh viên Đại học Mở TP. HCM có lý tưởng sống, sống có mục đích và hoài bão.

CÁC NỘI DUNG SHINH HOẠT GỢI Ý

  1. Kỹ năng tổng hợp:
  1. Kỹ năng sinh hoạt tập thể
  1. Kỹ năng dã ngoại, sinh hoạt lều trại 
  1. Các nội dung về học tập, đời sống và rèn luyện trong sinh viên

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Link Quy định mượn, trả trang thiết bị: https://goo.gl/NWu5eF

Link Biểu mẫu Công văn mượn, trả trang thiết bị: https://goo.gl/XVJHyN  

Link Bảng kiểm tra đăng ký mượn, trả trang thiết bị: https://goo.gl/b9pgpX